Název díla | Autor

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

zasazení výňatku do kontextu díla

Téma a motiv

Časoprostor

Kompoziční výstavba

Literární druh a žánr

II. část

Vypravěč/lyrický subject

Postava/Y

Vyporávěcí způsoby

Typy promluv

Veršová výstavba

III. ČÁST

Jazykové prostředky

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

###

Literárnéhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Literární/obecně kulturní context

ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU

I. Část

Souvislost mezi výňatky

Hlavní myšlenka textu

Podstatné a nepodstatné informace

Různé způsoby čtení a interpretace textu

Domněnky a fakta

Komunikační situace (účel, adresát)

II. část

Funkční styl

Slohový postup

Slohový útvar

Kompoziční výstavba výňatku

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku