<<< 2001: Vesmírná odysea 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Já robot
Work In Progress

Farma zvířat | George Orwell

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

Téma a motiv

Téma: kritika a satira totalitních režimů, postavených na nenávisti, manipulaci s informacemi, demagogii, nesvobodě a utlačování; zobrazení logického dějinného cyklu DIKTATURA → REVOLUCE → POSTUPNÝ NÁVRAT K DIKTATUŘE

Motivy: revoluce, nenávist, nepřítel, manipulace, utopie, svoboda, útlak, boj, diktatura

Časoprostor

venkovská zvířecí farma v Anglii; doba děje není blíže specifikována

Kompoziční výstavba

Děj má chronologickou kompozici, která je rozdělena na 10 kapitol

Literární druh a žánr

Literární forma: próza

Literární druh: epika

Literární žánr: alegorický satirický román ve formě bajky

II. část

Vypravěč/lyrický subject

Er-formaautor jako vnější nezávislý pozorovatel děje

Postava/Y

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

Typy promluv

Monolog

Dialog

Veršová výstavba

III. ČÁST

Jazykové prostředky

Ideologická a manipulativní hesla režimu

1. Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel

2. Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel

3. Žádné zvíře nesmí chodit oblečené

4. Žádné zvíře nesmí spát v posteli

5. Žádné zvíře nesmí pít alkohol

6. Žádné zvíře nesmí zabít jiné zvíře

7. Všechna zvířata jsou si rovna

Prakticky všudypřítomná personifikace

kočka hlasovala

alegorie (prase Major = Vladimir Iljič Lenin; Člověk = kapitalista, vykořisťovatel a třídní nepřítel)

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

###

Literárnéhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Literární/obecně kulturní Kontext