<<< Revizor 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Krysař

Saturnin | Zdeněk Jirotka

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

Téma a motiv

Téma

odlišnost chování Saturnina ve srovnání s ostatními lidmi

Motiv

přehnaná zdvořilost a uhlazenost, omezenost a vypočítavost

Časoprostor

Období první republiky, asi necelé dva měsíce, v Praze, poté v dědečkově domě pod vrchem Hradová. Zhruba druhá polovina 30. let, válka není zmíněna.

Kompoziční výstavba

Chronologická, ve vyprávění vypravěče retrospektivní, jsou zde vloženy vedlejší příběhy

Ich-forma (vyprávění Saturninova pána)

Děj členěn na kapitoly – každá kapitola je uvedena stručnou osnovou

„Slečna Barbora nenašla srnu“, „Měl bych se oholit“, „Jak se chovati o pohřbu“

Literární druh a žánr

Lit. druh: epika (próza)

List. žánr: humoristický román s prvky satiry

II. část

Vypravěč/lyrický subject

Osobní vypravěč

Postava/Y

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

Polopřímá řeč

„Jeho vzhled a korektní vystupování se mi velmi zamlouvaly. Později jsem zjistil, že se mu dostalo hlubokého a systematického vzdělání. Jeho jméno, poněkud neobvyklé, bylo mi jaksi povědomé, ale teprve nedávno jsem objevil spojitost, ve které mi uvízlo v paměti. Dostalo se mi do rukou číslo asi dva roky starých novin s článkem o pokusu loupeže ve vile profesora Ludy a vzpomněl jsem si, že jsme o tom tenkrát v kavárně hovořili. Saturnin se tehdy stal hrdinou dne a vážnější čtenáři novin kroutili nad jeho počínáním hlavou.“

Nepřímá řeč

Tvrdil, že lupič se zranil sám, a to řemdihem ze sbírek zbraní profesora Ludy.

Typy promluv

Relativně málo přímé řeči, časté obracení se k čtenáři.

Pásmo vypravěče

„Saturnin hledal inzerátem v novinách místo sluhy za podmínek, které jsem mohl přijmout, a měl několik velmi dobrých doporučení. Jeho vzhled a korektní vystupování se mi velmi zamlouvaly. Později jsem zjistil, že se mu dostalo hlubokého a systematického vzdělání.“

III. ČÁST

Jazykové prostředky

Slova spisovná

navozují atmosféru distingovaného prostředí

Archaismy/knižní výrazy

„vylomiti“, „Nežli“, „událo“, „telefonicky“, „jakýchsi“

Historismy

„řemdih“

Termíny

„systematického vzdělání“, „pancéřovou schránku“, „předmětem vyšetřování“

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

Metafora

„uvízlo v paměti“, „vážnější čtenáři novin kroutili nad jeho počínáním hlavou“

Metonymie

„číslo asi dva roky starých novin“, „listu“

Synekdocha

„Dostalo se mi do rukou“ - taky by se to dalo brát jako metafora

Literárněhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Spisovatel a fejetonista, Saturnin byl jeho první román. Inspirace suchým anglickým humorem. Tvoří mezi lety 1942 a 2000. Jirotka nikdy nepřekonal Saturnina, ale díky jeho popularitě mohl být od roku 1942 spisovatelem na plný úvazek. Postava vypravěče v Saturninovi se autorovi v mnohém podobá, ale Jirotka se oženil ve 28 letech, zatímco vypravěč je single i ve 30. Jako spisovatel přispíval do Lidových novin a satirického deníku Dikobraz.

Další dílo:

Tematicky podobné dílo:

Literární/obecně kulturní kontext

Saturnin vzniká v období protektorátu, kdy je silná cenzura. Vzhledem k tomu, že je dílo apolitické, je bez problémů vydáno a jakožto humorná literatura se stává velmi populární.

Zvyšuje se počet stávek a sabotáží. Nestabilita protektorátu vede k tomu, že Hitler jmenoval v září 1941 zastupujícím říšským protektorem Reinharda Heydricha. Ten ihned po svém příchodu vyhlašuje stanné právo. Mírně zlepšuje pracovní a životní podmínky, ale rozpoutává krvavé represe proti československému odboji. Členové odboje jsou popravováni (i předseda vlády Eliáš), ÚNRVČ je rozbit. Koncem ledna 1942 ruší stanné právo a povoluje vytvoření nové protektorátní vlády.

Z Londýna i Moskvy jsou na naše území vysazovány desanty (paravýsadky), které pomáhají obnovovat zničené hnutí odporu. Z Londýna byla vyslána skupina Anthropoid s úkolem provést atentát na Heydricha. Atentát uskutečnili 27. 5. 1942 v Praze – Kobylisích (Libeň) Jan Kubiš a Jozef Gabčík. 4. 6. Heydrich utrpěným zraněním podlehl. Období od května do června 1942 se nazývá heydrichiáda. Represe řídil státní ministr Karel Hermann Frank. Je vyhlášeno stanné právo. Při hromadných popravách umírají stovky lidí (Vladislav Vančura), další jsou posíláni do koncentračních táborů. V průběhu heydrichiády byly vypáleny a vyhlazeny obce Lidice u Kladna (10. 6.) a Ležáky u Chrudimi (24. 6.). Atentátníci byli objeveni zradou v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Zahynuli 18. 6. 1942. Občanský odboj ÚVOD i 2. ilegální ÚV KSČ byly zlikvidovány. Domácí odboj se již nikdy neobnovil v plném rozsahu. Vrcholným orgánem odboje se staly Přípravný revoluční výbor a Rada tří (R-3). Komunisté vytvořili 3. ilegální ÚV KSČ a mládežnickou organizaci Předvoj.

Díla

Další čeští autoři:

Další světoví autoři: