<<< Já robot 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Ostře sledované vlaky
Work In Progress

máj| KAREL HYNEK MÁCHA

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

zasazení výňatku do kontextu díla

Téma a motiv

Téma: Nešťastný životní osud Viléma a Jarmily a zobrazení májové přírody

Motivy: tragická láska; májová příroda; smrt (otázky lidské existence); vina; pomsta;

Časoprostor

Děj se odehrává v prostředí Bezdězu a Máchova jezera ve 2. pol. 18. stol.

Kompoziční výstavba

Literární druh a žánr

Literární forma: próza

Literární druh: lyrickoepický

Literární žánr: básnická skladba

II. část

Vypravěč/lyrický subject

Er-formaautor -> ich-forma

Postava/Y

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

Typy promluv

dialogy, monology, přímá řeč postav

popisy romantické májové přírody a krajiny

Veršová výstavba

nepravidelnost ve verších a v rýmech

jambický verš

obkročný (ABBA) - převažuje

střídavý (ABAB)

sdružený (AABB)

III. ČÁST

Jazykové prostředky

archaický, knižní/básnický jazyk

archaismy

anjel

knižní výrazy

luna

zvukomalba

„břeh jej objímal kola kol…“

„nocí řinčí řetězů hřmot“

zvukosled

„bílých skví se šatů stín…“

eufonie

„…svou lásku slavík růži pěl…“

kontrasty:

paralely:

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

apostrofa

„Ach, zemi krásná, zemi milovaná.“

řečnické otázky

epanastrofa neboli opakování slov na konci jednoho a na začátku druhého verše

první máj, večerní máj

epiteton konstans

epiteton ornans

„bělavé páry“

přirovnání

„co slzy lásky“

množství metafor a zejména personifikací

„…o lásce šeptal tichý mech;“

„Hrdliččin zval ku lásce hlas…“

„…břeh je objímal…“

časté a dlouhé řetězce oxymóronů

„Mrtvé milenky cit,…“

metonymie

„Hrdliččin zval ku lásce hlas…“

###

Literárnéhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Karel Hynek Mácha (1810-1836)

Literární/obecně kulturní Kontext

romantismus – rozvoj v 30.letech, v Čechách se nikdy úplně nerozvinul, jediným pravým romantickým hrdinou byl Mácha