<<< Máj 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Romeo a Julie
Work In Progress

Ostře sledované vlaky| Bohumil Hrabal

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

Téma a motiv

Téma: přerod chlapce v muže (na pozadí vážných událostí); nesmyslnost a tragičnost války; kritika války;

Motivy: válka, život, smrt, dospívání

Časoprostor

malá (maloměstská) železniční stanice Kostomlaty v Protektorátu Čechy a Morava

2. světová válka – konkrétně únor 1945

Kompoziční výstavba

dílo rozděleno do 6 kapitol

převažuje chronologický postup vyprávění (děj na sebe časově navazuje), místy také restrospektivní (krátké návraty hl. hrdiny do minulosti)

Literární druh a žánr

Literární forma: próza

Literární druh: epika

Literární žánr: tragikomická novela

II. část

Vypravěč/lyrický subject

vypravěčem je hl. hrdina Miloš Hrma – ich-forma

Postava/Y

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

Typy promluv

dialogy

vnitřní monology

Veršová výstavba

III. ČÁST

Jazykové prostředky

převažuje spisovný jazyk, jsou ale i hovorové výrazy

tenhleten, osobák, vlakvedoucí, hloubkaři

vulgární výrazy

„na prdeli“

cizojazyčné výrazy (hl. z němčiny)

časté absurdní scény

erotické prvky

podrobné popisy (až naturalistické) a dlouhá souvětí (Hrabal)

volné asociace (proudy) myšlenek (surrealismus)

častá přirovnání

běžná je ironie

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

hyperbola neboli zveličování/přehánění skutečnosti

„…chrčela ze mne krev.“

dysfemismus neboli pejorativum

na prdeli

apostrofa

A pro jeho neslyšící uši jsem opakoval:„Měli jste sedět doma…“

###

Literárnéhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

BOHUMIL HRABAL (1914 - 1997) - česká próza 2. pol. 20. stol., oficiálně vydávaná i zakázaná

Literární/obecně kulturní Kontext