<<< Ostře sledované vlaky 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> RUR
Work In Progress

Romeo a julie| William Shakespeare

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

zasazení výňatku do kontextu díla

Téma a motiv

Téma: nešťastný osud dvou milenců; tragické důsledky zbytečných sporů; síla lásky i její křehkost v porovnání s nelítostnou a bezohlednou nenávistí; složitost lidských vztahů

Motivy: láska, vdavky, válka dvou rodů, spor, nenávist, život, smrt, násilí, mír

Časoprostor

Italská města Verona a Mantova; 2. pol 16. století (vrcholná renesance)

Kompoziční výstavba

chronologická (děj na sebe časově navazuje);

prolog + 5 dějství (schéma: I. EXPOZICE, II. KOLIZE, III. KRIZE, IV. PERIPETIE, V. KATASTROFA)

Literární druh a žánr

Literární forma: drama

Literární druh: drama

Literární žánr: tragédie

II. část

Vypravěč/lyrický subject

repliky - přímá řeč postav

Postava/Y

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

Přímá řeč

Typy promluv

Veršová výstavba

blankvers (5stopý nerýmovaný jambický verš) – typický Shakespearův vytříbený a vznešený styl

počet slabik ve verších nepravidelný

III. ČÁST

Jazykové prostředky

převažuje spisovný jazyk; často zastaralé tvary, hodně archaismů

zašveholil

a básnických výrazů

ni

převažují klasické divadelní repliky

vyšší společenská třída hovoří ve “vznešenějších” verších

běžný lid (chůva) v próze

scénické poznámky

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

množství metafor, přirovnání a oxymóronů

personifikace

„Svlec to jméno.“

„Štěstí se na tě hrne.“

řečnické otázky

„Či odpovím?“

apostrofy

„Vítej, drahá dýko!“

inverze, resp. zastaralý/básnický slovosled

„Tvé jméno jenom je můj nepřítel.“

eufemismy

ztepilá nožka

hyperbola neboli nadsázka

„Na křídlech lásky přeletěl jsem zeď.“

###

Literárnéhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

William Shakespeare (1564–1616)

Literární/obecně kulturní Kontext