<<< Těžká hodina 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Velky Gatsby Francis Scott Fitzgeral
Work In Progress

Válka s mloky| Karel Čapek

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

Téma a motiv

Téma: střet mločí a lidské civilizace

Motivy:

Časoprostor

na více místech, ostrovy v Tichomoří, celý svět, Praha; před 2. sv. válkou

Kompoziční výstavba

Děj má chronologickou kompozici, která je rozdělena do 3 knih (ty jsou ještě rozděleny na kapitoly)

  1. Andrias Scheuchzeri: epické vypravování jak vše začalo a o zlidšťování mloků, použitá er-forma

  2. Po stupních civilizace: vypravování o rozšiřování mloků po světě je doplněno mnohými soubory encyklopedických, studijních, deníkových a novinových článků, zápisy ze zasedání rad – využití publistického stylu za účelem věrohodnosti díla (vše je ovšem vymyšlené, fikce)

  3. Válka s mloky: závěrečný konflikt, závěrečná kapitola (zhodnocení autora): vidíme autorovi přes rameno, autor rozmlouvá sám se sebou, je mu líto lidstva, snaží se najít způsoby, východiska pro záchranu lidstva

Obsahuje novinové články a dopisy

Literární druh a žánr

Literární forma: próza

Literární druh: epika

Literární žánr: alegorický, (anti)utopický, protifašistický, román, prvky sci-fi

II. část

Vypravěč/lyrický subject

Er-formavševědoucí vypravěč - autor

Postava/Y

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

Přímá řeč

„Co tu chce?”; „Nazdar, nazdárek, pane Bondy,”

Nevlastní přímá řeč

Vyražená lodní kotva. Captain J. van Toch, Surabaya – kde vlastně je Surabaja? Není to někde na Jávě?; (Tak on to není Holanďan!)

Typy promluv

Veršová výstavba

III. ČÁST

Jazykové prostředky

Inverze

vizitku kapitánovu

Řečnická otázka

„Co tu chce?”; kde vlastně je Surabaja?

Použití angličtiny

„Very glad to meet you, Captain. Please, come in.“

Hovorová řeč

„Nazdar, nazdárek, pane Bondy,”

Odchylka (elipsa)

Pořád ten starý!

Historismy

krupař, rynku

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

###

Literárnéhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Karel Čapek (1890-1938) - 1. polovina 20. století – meziválečná doba

Literární/obecně kulturní Kontext

Zařazení v rámci směrů a skupin: demokratický proud, konec 30.let 20.století