- 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Kytice

Den trifidů | John Wyndham

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

Téma a motiv

Téma

Lidská moc jako dvojsečný meč.

Motiv

Ohrožení člověka přírody a přírody člověkem, přežití, kolonizace, obětování, dobromyslnost, sebezáchova

Časoprostor

Děj se odehrává v druhé polovině 20. století v Anglii v okolí Londýna a později ostrov Wight.

Kompoziční výstavba

Chronologická (= jednotlivé části příběhu jsou uváděny tak jak jdou za sebou z minulosti až po současnost)

Literární druh a žánr

Lit. druh: epika – dílo má děj

Lit. žánr: román – dílo je poměrně rozsáhlé

II. část

Vypravěč/lyrický subject

Dílo má personálního vypraveče, splívá s hlavní postavou.

Ich-forma - používá nejčastěji minulého času.

Postavy

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

Přímá řeč

„Vopiju! A co má sakra bejt? Dyť já už jsem, sakra vožralej,“ řekl opovržlivě.

Nepřímá řeč

“Dal jsem Cokerovi znamení, aby zastavil, a když jsem k ní dojel, zavolal jsem na ni.”

Polopřímá řeč – vnitřní monolog

„Musíš se obrnit hroší kůží,“ řekl jsem si.

Typy promluv

Monolog (= souvislá a nepřerušovaná promluva jedné postavy, není součástí dialogu)

Dialog (= promluva dvou a více postav; rozhovor)

III. ČÁST

Jazykové prostředky

Kratší výstižný popis, obsáhlejší způsob vyjadřování – delší souvětí, spisovný jazyk, občasné použití slangu v přímé řeči. Reportážnívyprávěcí technika, rychlý spád.

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

Přirovnání

„Určitá společenská ctnost může být stejně tak společenským zločinem.“

Literárněhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Kniha je o morálce, humanismu a závěr vyznívá optimisticky. Téma hrozby zkázy světa a zániku civilizace je stále aktuální, lidské vztahy a rozpory ve společnosti, natož v době, kdy byla v plném proudu studená válka. Publikováno 1951.

John Wyndham věřil, že člověk se na světě ocitl pouhou náhodou a že záleží jen na něm, co ze své existence vytěží. V tomto duchu psal svá díla jako vědeckofantastické morality, které jsou srovnávány pro svoji angažovanost, humanismus a optimismus s dílem H.G.Wellse.

Pracoval na farmě, neúspěšně se pokusil o vystudování práv a později pracoval v reklamní agentuře. Poté vstoupil do světa vědecko-fantastické literatury pomocí jeho povídek publikovaných v magazínech. Napsal mnoho detektivek, románů, které nevzbudili velkou pozornost.

STVŮRA PROCITÁ (THE KRAKEN WAKES, 1953)

Apokalyptický zápas mimozemských monster, která se usadila v hlubinách oceánu o nadvládu nad světem.

KUKLY (THE CHRYSALIDS, 1955)

Příběh dětí – mutantů zárodků nové telepatické rasy, kteří jsou pro svou odlišnost nemilosrdně pronásledováni ve jménu “normálnosti” všech ostatních.

Literární/obecně kulturní kontext

Světová literatura 20. Století Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Příčiny války představovaly důsledky versailleské smlouvy, která prohloubila pocit ponížení v poražených státech, zvláště v Německu, a velká hospodářská krize na přelomu dvacátých a třicátých let, jež zásadním způsobem oslabila velkou část států, čímž umožnila vzestup nacismu pod vedením Adolfa Hitlera a jiných totalitárních režimů v celé Evropě.

George Orwell - Farma zvířat Antiutopický román s vizí totalitního světa. Inspirace stalinistickým režim a jeho kritika. Kniha představuje diktaturu v čele s Velkým bratrem. Vlastní názor a jakékoli smýšlení, které je v rozporu se stranou, je zločinem, a ten se velmi tvrdě trestá.

1984 Antiutopický román s vizí totalitního světa. Inspirace stalinistickým režim a jeho kritika. Kniha představuje diktaturu v čele s Velkým bratrem. Vlastní názor a jakékoli smýšlení, které je v rozporu se stranou, je zločinem, a ten se velmi tvrdě trestá.

Samuel Beckett - Čekání na Godota Absurdní drama, jeho vrcholné dílo, bezvýchodnost lidské existence, pocit osamocení člověka ve světě, není zde žádná víra, žádná budoucnost, nic, co by nasvědčovalo vyššímu smyslu lidské existence.

Ladislav Fuks - Spalovač Mrtvol Psychologický román s prvky hororu. Hlavní postava Karl Kopfrkingl, pracovník krematoria, se postupně vyvíjí, až jeho árijský původ v kombinaci s nacistickými myšlenky, z něj učiní vraha.

Josef Škvorecký - Tankový prapor Román, 1971 v Kanadě, 1990 v Praze, samotné dílo však vzniklo již v roce 1954. Autor humorným způsobem líčí vojenskou službu v 50. letech 20. století. Hlavním hrdinou Danny Smiřický.

Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále, -Ostře sledované vlaky Novela s tématikou války a okupace. Hlavní postavou je výpravčí Miloš Hrma. Ostře sledovaný vlak má za cíl přepravu německých vojáků a zbraní.

Ota Pavel - Smrt kásných srnců Próza. Vzpomínání na počátky svého života. Hovoří zde o svém otci z mnoha pohledů. Chronologická posloupnost událostí.