<<< Krysař 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> 2001: Vesmírná odysea

1984 | George Orwell

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

zasazení výňatku do kontextu díla

Téma a motiv

Téma: zobrazení režimu, který dokáže efektivně manipulovat s obyvateli do té míry, že naprosto potlačí svobodné myšlení.

Motiv: nedostatek soukromí, manipulace, dezinformace, vzpoura, rebelství, povstání, vláda top 2 procent, mučení, očista společnosti

Časoprostor

Londýn, odehrává se během jednoho roku (1984).

Kompoziční výstavba

Vyprávění je chronologické (= přímá návaznost děje)

Literární druh a žánr

Lit. druh: epika

Lit. žánr: antiutopický román (= opak utopie, myšlenka budoucího stavu společnosti, která se vyvinula nesprávným směrem (např. totalitní vláda, apod.) - myšleno i jako literární žánr, často se objevuje v literatuře science-fiction)

II. část

Vypravěč/lyrický subject

Er-forma

Vypravěčem je sám autor - vnější pozorovatel příběhu

Postava/y

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

Přímá řeč

“Co se stalo s tím chlapem?” zeptal se Winston.

Nepřímá řeč

Všimla si, že má nějaké divné boty, říkala, že takové u nikoho ještě neviděla.

Typy promluv

Dialog

Monolog

III. ČÁST

Jazykové prostředky

Spisovný jazyk

Občas hovorové výrazy v monolozích

„zbaštili“

Ideologická a manipulativní hesla režimu

„Válka je mír“, „Nevědomost je síla“, „Otroctví je svoboda“

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

Literárněhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Autorovo poslední dílo – závěr jeho literární tvorby. Poprvé vydáno v roce 1949, tedy jeden rok před autorovou smrtí, avšak český překlad vznikal až v letech 1983-84 a výtisky se šířily pouze tajně.

Eric Arthur Blair, známější pod svým spisovatelským pseudonymem George Orwell, se narodil roku 1903 v Indii, ale vyrůstal s matkou v Anglii.

Majoritní část Orwellova díla spadá do období čtyřicátých a konce třicátých let 20. století a zaměřuje se na kritiku totalitních režimů, především stalinistického Ruska.

Další dílo:

Orwell v této své poslední knize popsal nejhorší formu totality, která by mohla v lidské společnosti vzniknout. Systém, jenž vládne lidem v atmosféře strachu a úzkosti, manipuluje myslí občanů a zcela ničí význam pravdy a objektivní reality.

Literární/obecně kulturní Kontext

Světová poválečná próza – její první vlna

Další autoři: