<<< Křest svatého Vladimíra 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Obraz Doriana Graye

Lakomec | Moliére

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

zasazení výňatku do kontextu díla

Téma a motiv

chorobná touha po penězích; láska, krádež, podvod, lakomství

Časoprostor

Paříž, 17. stol.

Kompoziční výstavba

chronologická

Literární druh a žánr:

drama komedie

II. část

Vypravěč/lyrický subject: není

Postava/Y

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

převážně dialogy, monology

„Peníze, mé penízky…“ – Harpagon

Typy promluv

přímé

III. ČÁST

Jazykové prostředky

Postavy vyšších vrstev - jazyk spisovný, archaismy (záleží na překladu)

Ostatní – hovorový, i vulgarismy

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

Symbol

„Srdce mé…“

Personifikace

„…vyrval život můj zuřivosti vln…“

Epiteton constans

„…plamenné lásky…“

Anafora

„…jako já; a já…“

Tropy barvitěji popisují situaci, ukazují, jak postava rozhovor prožívá.

Literárněhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Ve svých hrách se vysmívá negativním vlastnostem lidí (zejména pokrytectví), kritizuje lidské nedostatky a slabosti, kritizuje skutečnost. Nejvýznamnější díla Lakomec, Tartuffe, Zdravý a nemocný, Misantrop, Škola žen. Díla vždy pojata humorně a satiricky, diváci sympatizují s postavami.

Literární/obecně kulturní context

Klasicismus, vzorem je antické umění, Aristotelovy jednoty (místa, času a děje), dělení literatury na vysokou (óda, epos, tragédie) a nízkou (komedie, fraška, bajka, satira). Ve Francii vládne Ludvík XIV. – absolutismus. Odklonění od víry, obrácení se k rozumu.

Další autoři: