<<< Jak je důležité míti Filipa 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Lakomec

Křest svatého Vladimíra | Karel Havlíček Borovský

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

Já jsem sice při tom nebyl,

čeť jsem to jen v plátku,

který o tom sepsal Nestor

vnukům na památku. —

„Tak to chodí na tom světě,

každou chvíli jinak,

dneska ctí tě za svatého,

zejtra budeš sv…k!

Dnes vám, bozi, vy ubozí,

kadidlo lid pálí,

a zejtra vás jako smetí

v kalužinách válí.

Dělají si nové bohy

dle svého pohodlí,

koho včera oběsili,

k tomu se dnes modlí.

Všechno jest na světě marné

i království boží —

všechno hyne a pomine

jako špatné zboží.

Jenom caři, samovláda,

a takové sloty,

potrvají věčně věkův

jak juchtové boty.

zasazení výňatku do kontextu díla

4. zpěv, asi polovina knihy, Perun zemřel

Téma a motiv

Proměnlivost doby, lidská podstata; smrt, nabubřelost, božství

Časoprostor

10. století, Rusko

Kompoziční výstavba

Chronologická

Literární druh a žánr

Satirická báseň

II. část

Vypravěč/lyrický subject

Vševědoucí vypravěč

Postava/Y

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

Přímá řeč

„Tak to chodí na to světě…“

Typy promluv

Pásmo vypravěče

„Já jsem sice při tom nebyl…“

Monolog

„Tak to chodí na tom světě… jak juchtové boty.“

Veršová výstavba

6 slok po 4 verších, rým přerývaný

III. ČÁST

Jazykové prostředky

Slova nespisovná

„zejtra“, „čet‘“,

Archaismy

„dle“, „jest“

Historismy

„kadidlo“, „juchtové boty“

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

Přirovnání

„jako smetí“, „jako špatné zboží“

Metafora

„království boží“ (taky by se dalo považovat za označení opisem)

Hyperbola

„… koho včera oběsili, k tomu se dnes modlí.“

Gradace

„hyne a pomine“

###

Literárněhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Havlíček je považován za zakladatele české žurnalistiky a satiry, psal pod vlivem realismu, patří ke druhé generaci národních buditelů. Křest napsal v Brixenu, kam byl 1851 uklizen, protože byl politicky nepohodlný Franzi Josefovi I. Dílo bylo vydáno až po jeho smrti, buď to nedopsal, nebo se konec nedochoval, každopádně proto to nedává smysl. Borovský zde ironizuje moc státního aparátu, když může poroučet i bohu.

Literární/obecně kulturní context

Doba národního obrození, období „vlastenecké agitace“, boj proti germanizaci a centrálnosti Rakouska-Uherska, podpora austroslavismu (= myšlenka spojení všech slovanských národů v jeden mnohonárodnostní stát).

Další autoři tohoto období: Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Václav Kliment Klicpera; trochu později třeba K. H. Mácha, Božena Němcová nebo Jaromír Erben.

Ve světě například