<<< Aréna smrti 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Křest svatého Vladimíra

Jak je důležité míti Filipa | Oscar Wilde

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

zasazení výňatku do kontextu díla

Téma a motiv

Zmatek způsobený lží, láska, zasnoubení, zmatek, společnost

Časoprostor

Londýn a anglický venkov, konec 19. století

Kompoziční výstavba

chronologická

Literární druh a žánr:

Konverzační komedie

II. část

Vypravěč/lyrický subject: není

Postava/y

nejsou ani kladné ani záporné

Hlavní
Vedlejší

Vyporávěcí způsoby

převládají dialogy, souvětí, hry se slovy

Typy promluv

Přímá

Jack: „Dobrá, když to tedy chceš vědět, Cecilie je náhodou moje teta.“
III. ČÁST

Jazykové prostředky

Zdvořilý, spisovný jakzyk; zdrobněliny naznačující blízký vztah postav

Jack: „Ano, a je to roztomilá, stará dáma. Bydlí v Tunbridge Wells. Tak mi to vrať, Algy! „

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

Apostrofa

„Pro Pána na nebi, vrať mi mé pouzdro na cigarety. „

Aliterace

„Tvoje teta!“

Literárněhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Nejvýznamnější dílo - Obraz Doriana Graye (román) nabízející nový pohled na anglickou společnost, životní postoj v protikladu k její morálce, únik ze životní nudy díky cynismu a smyslovým prožitkům, dále básně a sbírky pohádek. Píše ve stylu dekadence (úpadek, rozpad).

Literární/obecně kulturní context

Viktoriánské období, rozvoj střední třídy, pevně zakořeněná pravidla, která bylo nutno ve společnosti dodržovat, období míru a prosperity, imperialismus.

Další autoři toho období:

Paul Verlaine (Francie) – Prokletí básníci

Arnošt Procházka (ČR)