<<< Romeo a Julie 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Společenstvo prstenů
Work In Progress

R.U.R.| Karel Čapek

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

Téma a motiv

Téma: Negativní vliv techniky na lidstvo. Cit jako výsadně lidská vlastnost.

Motivy:

Časoprostor

blíže nespecifikovaný ostrov, budoucnost

Kompoziční výstavba

Děj má chronologickou kompozici, která je rozdělena na předehru + 3 dějství

Předehra - uvádí diváka do děje. Ten musí přijmout fakt, že lidstvo dokázalo vytvořit roboty, kteří za něj a na něj pracují.

Literární druh a žánr

Literární forma: próza

Literární druh: drama

Literární žánr: vědeckofantastické antiutopické drama

II. část

Vypravěč/lyrický subject

Postava/Y

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

Přímá řeč

Typy promluv

Promluvy a jednání jednotlivých postav, scénář, určeno k hraní v divadle, režijní provedení

Veršová výstavba

III. ČÁST

Jazykové prostředky

Převažuje spisovný jazyk

bohatá slov. zásoba (typická pro tvorbu K. Čapka) s řadou odborných výrazů z biologie

protoplazma, enzymy

nespisovný jazyk jen v řeči služky Nány

šak, strašnej

poprvé ve svět. literatuře se zde objevuje neologismus (novotvar)

robot

v řeči Heleny se často objevují zdvojené souhlásky

hrrozné

občas zastaralé tvary

tuze

Řečnická otázka

Oh, Galle, jak můžete tak lhát?

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

Apoziopeze neboli nedokončené věty

Jdu k vám -

###

Literárnéhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Karel Čapek (1890-1938) - 1. polovina 20. století – meziválečná doba

Literární/obecně kulturní Kontext

Zařazení v rámci směrů a skupin: demokratický proud, konec 30.let 20.století