<<< RUR 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Těžká hodina
Work In Progress

Pán prstenů: Společenstvo prstenů| John Ronald Reuel Tolkien

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

Téma a motiv

Téma: klasický souboj dobra se zlem, v němž se objevuje většina literárních archetypů (hrdinský Aragorn, moudrý stařec Gandalf, zrádce Saruman)

Motivy: hrdinství hl. postav, magie, nadpřirozenost, smyšlené bytosti a svět

Časoprostor

Středozemě – Kraj (domov Hobitů), Roklinka (elfí pevnost), Morie (stará pevnost trpaslíků), Lórien (elfí les), Fangorn (temný hvozd), Rohan, Gondor (stát)

Třetí věk (23. září 3018 - 26.2.3019 20 21?)

Kompoziční výstavba

Předmluv, prolog, kniha první (12 kapitol) a kniha druhé (10 kapitol).

Děj knihy je řazen chronologicky, probíhá v jedné dějové linii, v závěru knihy přibývají paralelní pasáže.

Próza je doplněna a zpestřena o písně a básně.

Celá kniha je úvodem k trilogii, obsahuje proto méně napětí a gradace.

Klasickou výstavbu (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa) děje lze vysledovat spíše v rámci jednotlivých kapitol.

Literární druh a žánr

Literární forma: próza

Literární druh: epika

Literární žánr: fantasy román

II. část

Vypravěč/lyrický subject

Er-forma

Postava/Y

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

Typy promluv

Veršová výstavba

III. ČÁST

Jazykové prostředky

Spisovný jazyk s užitím mnoha knižních výrazů a archaismů

Autor také místy využívá písma a jazyky, které sám vynalezl - obvykle se jedná o elfštinu a písmo tengwar (např. nápis na Jednom prstenu) nebo o trpasličí runy.

Kontrast:

personifikace

kopce počaly tísnit

sen se zmocnil

oxymóron

hledat cestičky v bezcestí

metafora

vítr začal vylévat vodu dalekých moří

svahy se vršily

metonymie

temné hlavy kopců

básnické přívlastky

mrazivý chlad

daleká moře

přirovnání

Pak zaslechli slabounké řinčení, jako když je odnáší vítr

podobalo se cinkání rolniček.

epiteton

poutníci v zešeřelé zemi, vítr fouká na časy a na ptačí křídla

gradace

… a kolem strmého kopce do dalšího, hlubšího a širšího údolí, a pak přes další rameno kopců zase dolů…

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

###

Literárnéhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

John Ronald Reuel Tolkien (1892 - 1973)

Literární/obecně kulturní Kontext

VĚDECKO FANTASTICKÁ LITERATURA - 2. polovina 20. století